Produkter

Produkter   » DAMMPRODUKTER » Dammfilter » Produkt

PowerBead PB 20

PowerBead PB 20

Powerbead PB 20

Max. dammstorlek utan fisk:
80 000 liter.
Max. dammstorlek med koi fisk 20 st, respektive 35 kg: 20 000 liter.
Lämpligt flöde: 10 000 - 20 000 liter / tim.
Max tryck: 1 bar.
Filtrets storlek: diameter 65 cm, höjd 110 cm.
Filtermaterial: 25 kg
Rekomenderad slang: 40 mm.
Lämplig pump: Vortech X 18000.
Minsta rekomenderad UV-C enhet: UV-C PRO 75 watt -Rostfri.

Powerbead är ett stort tryckfilter, lämpligt för stora dammar eller dammar med mycket fisk.

Powerbead filtret erbjuder stor filterkapacitet med både mekanisk och biologiskrening. Det är utrustat med rengöringspumpar som används för att enkelt "tvätta" filtermaterialet. Filtret behöver alltså aldrig öppnas för rengöring.

Till Powerbead filtret bör man förrutom en pump, även köpa en UV-C enhet som komplement. Detta för att få bästa möjliga miljö i sin damm.

Utförligare beskrivning av Powerbead filtret

En pump pressar in vattnet genom flervägsventilen in i filtret. Vattnet passerar genom ett filtermaterial som består av 25 kg millimeter stora plastkulor som flyter. På plastmaterialet sätter sig en film av nyttiga bakterier. Eftersom filterbädden är relativt tät kan inte partiklar från dammen passera utan samlas i botten av filtret där de lätt spolas ur. Efterhand som filterbädden blir mättad klumpar plastmaterialet ihop sig. En tryckmätare gör det enkelt att se, genom att den stiger och flödet genom filtret minskar. Pumpen i dammen stängs då av. Den inbyggda reningspumpen får gå några minuter och spolar då av det nedsmutsade filtermaterialet. Ventilen sätts i läge backspolning och dammpumpen spolar ut det smutsiga vattnet via bottenventilen som du öppnat. Du kan välja att spola ut vattnet i din rabatt och på så sätt vattna med näringsrikt vatten.

Den effektiva filtreringen utgörs av tre olika processer:

1. Sedimentering: De största smutspartiklarna lägger sig på botten i tanken

och avlägsnas lätt med dräneringskranen.

2. Mekanisk filtrering: När vattnet passerar genom filtermaterialet fångas

merparten av smutspartiklarna upp.

3. Biologisk filtrering: De finaste partiklarna bryts ner av den stora aktiva

biologiska filterytan (se avsnittet biologisk filtrering).

Observera! Filtret bör backspolas under den varmaste tiden ca 1 ggr/vecka eller när flödet minskar märkbart.

 Filtermaterialet som består av små plastkulor kallade beads, skapar en enorm filteryta. I PB 20 medföljer 25 kilo

Den medföljande rengöringspumpen garanterar en enkel rengöring.
Artnr: Benämning: Delbetalning. Läs mer
Läs mer
Pris: Antal:
4102 PowerBead PB 20 från 416,46 / mnd. 9 995,00/st

Tillbaka